ASISlogo_no.jpg


ASIS er

  • verdens største security-organisasjon med over 37 000 medlemmer over hele verden
  • en kilde til informasjon og kunnskap innen alle relevante security-områder
  • et globalt nettverk for de som arbeider med security

ASIS har sin opprinnelse i USA og ble grunnlagt i 1954. ASIS er en internasjonal organisasjon – ASIS International – med egne organisatoriske enheter (chapter) i en rekke land. ASIS International ledes fra hovedkvarteret i Alexandria, USA.

Les mer på www.asisonline.org

ASIS Norway

har som ambisjon å videreutvikle organisasjonen til å bli et nyttig og aktuelt referansested for alle som arbeider med security og kriminalitet som operasjonell risiko i norske virksomheter. Vi søker flere medlemmer som vil være med på bygge ASIS Norway til å bli:

  • en norsk security-organisasjon med et internasjonalt perspektiv som skal tilby sine medlemmer oppdatert security-kunnskap,
  • et security-miljø for uformell erfaringsutveksling og
  • et nettverk nasjonalt og internasjonalt som bidrar til egen utvikling til beste for medlemmenes virksomheter.
Vi ønsker å videreutvikle et miljø der næringslivet og sikkerhetsmyndighetene kan treffes og utvikle et strategisk og operasjonelt samarbeid innen kriminalitetsbekjempelsen.

Det er en viktig forutsetning for at ASIS Norway skal nå sine mål at medlemmene er aktive og viser personlig engasjement.
Vi ønsker deg som medlem for å kunne utvikle ASIS Norway til en fremtidsrettet og profilert security-organisasjon!

ASIS i Norden - historien

Danmark, Norge og Sverige dannet felles chapter i 1987, men det ble oppløst i 1990 da Sverige dannet eget chapter. Finland opprettet chapter i 1993. ASIS Denmark/Norway fortsatte samarbeidet med felles chapter frem til at de to land besluttet å opprette chapter hver for seg i 1998. ASIS Norway, Chapter 94, ble stiftet 1. april 1998.


Lomell.JPG


Årsmøte 16/11/17 med påfølgende foredrag og middag.

Vertskap:                  Tidspunkt: 15:00

Agenda:

15:00 til 15:30            Årsmøte (for medlemmer)
15:30 til 18:00            Faglig foredrag. Åpent for ikke medlemmer
                                   Kenya Kidnap case study. (Flyktninghjelpen)
                                   What have you done to prevent the incident!?
                                   Former Director of security Glenn Pettersen
18:00 til 18:30            Avmarsj og mingling før samling hos Stortorvets Gjestgiveri
18:30 til xx:xx             Middag og sosialt samvær med likesinnede

Her kan du lese om foredraget.

Både medlemmer og andre interesserte er velkomne men det er bindende påmelding til
thor.bjerke@online.no innen 1. november kl 16:00

Se aktiviteter for mer informasjon om møtetidspunktene.